GLCVYTL arrow_upward info
English search

Bilanço

GLCVY - Finansal Bilgiler Tablosu - Bilanço
Varlıklar (mn TL)20222023
FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 116.343 307.554
 Nakit ve Nakit Benzerleri 74.881 200.928
  Nakit Değerler ve Merkez Bankası - -
  Bankalar 75.737 204.243
  Para Piyasalarından Alacaklar - -
  Beklenen Zarar Karşılıkları (-) -856 -3.315
 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 41.462 106.626
  Devlet Borçlanma Senetleri - -
  Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - -
  Diğer Finansal Varlıklar 41.462 106.626
 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar - -
  Devlet Borçlanma Senetleri - -
  Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - -
  Diğer Finansal Varlıklar - -
 Türev Finansal Varlıklar - -
  Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı - -
  Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı - -
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.346.480 1.908.127
 Krediler 2.449.807 3.490.267
 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar - -
 Faktoring Alacakları - -
 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar - -
 Devlet Borçlanma Senetleri - -
 Diğer Finansal Varlıklar - -
 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) -1.103.327 -1.582.140
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 102.317 262.414
 Satış Amaçlı 102.317 262.414
 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - -
ORTAKLIK YATIRIMLARI - -
 İştirakler (Net) - -
  Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler - -
  Konsolide Edilmeyenler - -
 Bağlı Ortaklıklar (Net) - -
  Konsolide Edilen Mali Ortaklıklar - -
  Konsolide Edilen Mali Olmayan Ortaklıklar - -
 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) - -
 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler - -
 Konsolide Edilmeyenler - -
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 23.378 51.281
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 9.724 14.398
 Şerefiye - -
 Diğer 9.724 14.398
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) - -
CARİ VERGİ VARLIĞI - -
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI - -
DİĞER AKTİFLER (Net) 24.185 78.013
     
VARLIKLAR TOPLAMI 1.622.427 2.621.787
     
YÜKÜMLÜLÜKLER 2022 2023
MEVDUAT - -
ALINAN KREDİLER 280.922 549.806
PARA PİYASALARINA BORÇLAR - -
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - -
 Bonolar - -
 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - -
 Tahviller - -
FONLAR - -
 Müstakrizlerin Fonları - -
 Diğer - -
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - -
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - -
 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı - -
 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı - -
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ - -
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) 4.001 8.626
KARŞILIKLAR 27.998 70.865
 Yeniden Yapılanma Karşılığı - -
 Çalışan Hakları Karşılığı 26.696 69.354
 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - -
 Diğer Karşılıklar 1.302 1.511
CARİ VERGİ BORCU 30.301 102.192
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 142.381 196.405
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) - -
 Satış Amaçlı - -
 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - -
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI - -
 Krediler - -
 Diğer Borçlanma Araçları - -
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 41.420 54.605
ÖZKAYNAKLAR 1.095.404 1.639.288
 Ödenmiş Sermaye 139.700 139.700
 Sermaye Yedekleri 238.191 270.437
  Hisse Senedi İhraç Primleri 170.707 169.676
  Hisse Senedi İptal Kârları - -
  Diğer Sermaye Yedekleri 67.484 100.761
 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.417 -13.488
 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - -
 Kâr Yedekleri 202.168 259.165
  Yasal Yedekler 202.168 259.165
  Statü Yedekleri - -
  Olağanüstü Yedekler - -
  Diğer Kâr Yedekleri - -
 Kâr veya Zarar 518.762 983.474
  Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 128.079 128.352
  Dönem Net Kâr veya Zararı 390.683 855.122
 Azınlık Payları - -
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 1.622.427 2.621.787
Neden Yatırım Yapmalıyım?

Başarılı tahsilat yönetimi ve tüm segmentlerde yüksek performans.

Daha fazla