GLCVYTL arrow_upward info
English search

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Gelecek Varlık olarak, üstlenilmesi gereken çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincindeyiz, insana odaklı yaklaşımımız ve vazgeçilmez değerlerimizden yola çıkarak sürdürülebilirliği toplumumuza değer katmanın önemli bir parçası olarak görüyor ve tüm paydaşlarımızla uzun vadeli değerleri paylaştığımız sürekli, güçlü ve başarılı bir iş modeli taahhüdü olarak tanımlıyoruz.

Sürdürülebilirliğin sadece ekolojik konulardan ibaret olmadığının farkındalığıyla Toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik ve küresel kalkınmaya destek veriyor; gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin iklim değişikliğine olan etkilerini minimize etmek için çalışıyor ve sürdürülebilir bir dünya için paydaşlarımızla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz.

Faaliyetlerimizi sürdürürken Sürdürülebilirlik alanında öncü bir finans kuruluşu olmayı hedefliyor; bu doğrultuda Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı destekliyoruz.

Gelecek Varlık olarak kurulduğumuz günden bu yana, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve tüm faaliyetlerimizde toplumsal faydayı gözeterek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize karşı her zaman “saygılı”, “samimi” ve “sonuç odaklı” bir yaklaşımla, onların müşteri deneyimini sürekli iyileştirmenin sadece sorumlu, şeffaf ve adil bir yönetim ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Ayrıca Şirketimizin kurumsal yapısını ve insan kaynağını da sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda sürekli yapılandırıyoruz.

Neden Yatırım Yapmalıyım?

Başarılı tahsilat yönetimi ve tüm segmentlerde yüksek performans.

Daha fazla