GLCVYTL arrow_upward info
English search

Kariyer

Yenilikçi ve büyümekte olan sektör lideri kuruluşumuzun en önemli yapı taşı insan kaynağıdır. Bu bilinçle kurum kültürüne uygun, ilgili pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere sahip adayların seçilmesini hedefliyoruz. Tüm adaylar için objektif değerlendirmeler ışığında nitelikli ve kaliteli işe alım süreci yürütüyoruz.

İşe Alım Süreçlerimiz

Gelecek Varlık Ailesi’ne yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın ilk gün heyecanına ortak oluyor; temel ve mesleki oryantasyon programları ile işe uyum süreçlerini kolaylaştırıyoruz. İşe alım süreçlerinde uyguladığımız yöntemler:

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Vaka Çalışmaları
  • Yetenek Testleri
  • Mesleki Testler
  • Kişilik Envanteri

Ücret ve Yan Haklarımız

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'de şirket içinde ücretlerin gizliliği ve adilliği esastır. Amacımız, çalışanlarımızın gösterdikleri performansı ve yarattıkları değeri, rekabetçi ve yüksek performansı ödüllendirmeyi hedefleyen ücretlendirme ve sosyal haklar uygulamalarıyla desteklemektir. Yan hak uygulamalarımızla çalışanlarımıza üst düzeyde fayda yaratıyoruz.

account_circle

Bireysel Emeklilik Sigortası

Çalışanlarımıza Hayat Sigortası ve Ferdi Kaza Sigortası teminatı verilir. 1 yılını dolduran çalışanlarımızın şirket katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi’nden faydalanma hakları bulunur.

favorite

Özel Sağlık Sigortası

Çalışanlarımızın kendilerine, eş ve çocuklarına özel sağlık sigortası teminatı sunulur.

psychology

Çalışan Destek Programı

Özel bir danışmanlık merkezi tarafından psikolojik, tıbbi, mali, hukuki konularda çalışanlarımızın iş-özel yaşam dengesini sağlayacak ücretsiz danışmanlık hizmetleri verilir.

lunch_dining

Yemek Kartı

Öğle yemekleri şirketimiz tarafından yemek kartı ile karşılanır.

real_estate_agent

Grup Şirketleri Kapsamında İndirim Olanakları

Grup şirketlerimizin tüm markalarında indirim olanağı bulunur.

directions_bus

Ulaşım İçin Servis

Çalışanlarımıza servis imkanı sağlanır.

Şirket hedeflerine ulaşmak amacıyla her seviye ve görevde sahip olunması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan öğrenim süreçlerini tasarlayıp uyguluyoruz. Farklı eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitim planlamaları yapıyoruz.

Gelecek'te Kariyer!

Gelecek Varlık Yönetimi'de içeriden yönetici yetiştirme politikası ile iç gelişim programları oluşturulmaktadır. İç terfi oranı yüksek olan şirketimizde; açılan pozisyonlar öncelikle iç ilanla şirket içinde duyurulur ve başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kariyer ve terfi imkânları yaratılır. Kariyer yönetimi süreci objektif, adil ve fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir. “Değerlendirme Merkezi Uygulamaları” kariyer süreçlerimizde sıkça başvurulan bir yöntemdir.

Neden Yatırım Yapmalıyım?

Başarılı tahsilat yönetimi ve tüm segmentlerde yüksek performans.

Daha fazla