GLCVYTL arrow_upward info
English search

Ortaklık Yapısı

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Şirket Sermaye Dağılımı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret ÜnvanıSermayedeki Payı(TL)Sermayedeki Payı (%)Oy Hakkı Oranı(%)
Fiba Holding A.Ş. 97.653.021 69,902 69,902
Murat Özyeğin 7.821.741 5,599 5,599
Ayşecan Özyeğin Oktay 7.821.740 5,599 5,599
Diğer* 26.403.498 18,900 15,723
Toplam 139.700.000 100 100

* Halka açık kısımda toplamda 26.400.000 adet hisse bulunmaktadır
** 31.03.2024 itibarıyladır
*Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zimni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.

 

Neden Yatırım Yapmalıyım?

Başarılı tahsilat yönetimi ve tüm segmentlerde yüksek performans.

Daha fazla